เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๕ กก.ตชด.๑๓ จัดการสัมมนาครูใหญ่ประจำปี๒๕๖๕(ครั้งที่๔๑) โดยมี พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓
, พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร ครู (สบ๓) ทำหน้าที่ผู้นิเทศ ,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ พร้อมด้วยครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๑๖ รร.
ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (ZOOM) กับวิทยากรผู้ให้ความรู้  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหม กก.ตชด.๑๓