เมื่อ ๙ ม.ค.๖๖ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท. ยอดยิ่ง  ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์  แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓
จัดพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำร
ระดับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓