เมื่อวันที่ ๘ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๑๓ เป็นผู้แทน รับ-มอบ หน้ากากอนามัย
จาก ท่าน ส.ส. ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  ผู้แทนมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ ๑-๘
ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด.๑๓ ตามโครงการเด็กไทย สู้ภัยโควิด ณ บริเวณหน้า กก.ตชด.๑๓