เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม คณะแม่บ้านตำรวจ กก.ตชด.๑๓ 
ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคของสมาคมแม่บ้านตำรวจ มามอบให้คณะครู และเด็กนักเรียน รร.ตชด.สุนทรเวช
พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยมี พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔
,กลุ่มแม่บ้าน ร้อย ตชด.๑๓๔ ,ด.ต.สารัช รอดพลู (ครูใหญ่ ) พร้อมคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ