เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด. ๑๓ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๗๒ นาย
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”  เนื่องในวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๕ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา “ ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ”
โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์  กวาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่ บริเวณโดยรอบ กก.ตชด.๑๓