เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑
เดินทางเป็นประธานในโครงการประกวดแปลงเกษตรสาธิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ แปลงเกษตร ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑  พร้อมมอบเงินรางวัลโครงการประกวดแข่งขันแปลงสาธิตเกษตรสาธิตฯ
โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ  พลเดชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด คณะครูวิทยากร และนักเรียน ศอนฯ ให้การต้อนรับ