เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓  พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ
พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กก.ตชด.๑๓ ณ บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี