ด้วยในวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยยึดถือเป็นวันสำคัญยิ่งของหน่วย
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี กก.ตชด.๑๓ ได้กำหนดจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
๖ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ๖ เม.ย.๖๖ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓
และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ
โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี ,พ.ต.ท. สุพงศ์  สิทธิ์,
พ.ต.ท.วิณพงศ์  บัวทองคำวิเศษ รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
และในเวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีถวายพานพุ่ม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ