พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ สั่งการให้ มว.พท. ร้อย ตชด.๑๓๑ ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมติดสติ๊กเกอร์
ให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่บริเวณทางเข้า -  ออก และภายในตัวอาคารภายใน กก.ตชด.๑๓ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังโรค ( COVID13 )