เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำราจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ รวม ๙๒ นาย
เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดยได้ทำการปลูกต้นขนุนพันธุ์ทวาย จำนวน ๒ ต้น, ต้นประดู่แดง จำนวน ๔๖ ต้น, ต้นเหลืองเชียงราย จำนวน ๔๖ ต้น ณ กก.ตชด.๑๓