เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้อง จตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิโรจน์  สามทองบุตร รอง สว.กก.ตชด.๑๓
นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา
ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกลอนโด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม