เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม พ.ต.ท.สอาด มิ่งไชย สว.กก.ตชด.๑๓ (ขว.)
,ร.ต.ท.อลงกรณ์ อินเที่ยง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๓ (ร้อย ตชด.๑๓๑), ร.ต.ท.เอกวิทย์ สุขเรื่อย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๓ (ร้อย ตชด.๑๓๓)
ได้เดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
  ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  เป็นประธานในพิธี