เมื่อวันที่ ๕  ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน ตร. พร้อม พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค.๑
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ฐานปฏิบัติการช่องทางผาสุก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
 ,พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม  ผบ.ร้อย.ตชด.๑๓๕ พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมได้กำชับกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ให้มีการเฝ้าระวัง การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย
และการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท ตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด
รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท