เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓(กร.)
,ร.ต.อ.หญิงพรพรรณ ทองหอม  ผบ.มว.กก.ตชด.๑๓ ,ร.ต.ต.วิโรจน์ สามทองบุตร รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๓ พร้อมกำลังพล ๑๐ นาย เดินทางไปมอบผ้าห่ม
กันหนาว, ข้าวสาร, หน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, ยาสามัญฯพร้อมให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ในการต้านโควิด ๑๙ ตรวจสุขภาพ
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕ ครัวเรือน ณ วัดนาพระยา ต.หนองโรง อ. พนมทวน จว.กาญจนบุรี