เมื่อ ๔ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๙๒ นาย
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างพื้นทำความสะอาด ทำแนวกันไฟ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( ๒ เม.ย.๖๖)
และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี) วันที่ ๖ เม.ย.๖๖ ในวันอังคารที่ ๔ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช