เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ โดยมอบหมายให้  พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓
จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.๑๓ เข้าช่วยเหลือชาวบ้านกรอกกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำ จำนวน ๘๐๐ ลูก พื้นที่โรงเรียนบางไก่เถื่อน
ม.๓ ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท โดย และร่วมเฝ้าฟังกับผู้นำชุมชนสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา