เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓