เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม
กำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดห้วยกรด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาญจนบุรี สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลตลาดเขต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับ นางเดือน จันทร์คำ บ้านเลขที่ ๒๗/  
บ้านตลาดเขต ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ้งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก พมจ.กาญจนบุรี และชาวบ้านร่วมกันบริจาค
โดยให้ชุดช่าง กก.ตชด.๑๓ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง