เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด. ๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๒๐ นาย
จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตในโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วย”   เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี