เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา รวม ๒๔ หน่วยงาน จำนวน ๕๐๐ นาย
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"โครงการจิตอาสา ตระเวนปลูกป่าชายแดน เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมกันปลูกป่าไม้มงคล จำนวน ๒,๔๐๐ ต้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นผู้แทน บช.ตชด. เป็นประธาน
ณ ร้อย ตชด.๑๓๗ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี