เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.กก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด กก.ตชด.๑๓ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓