เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล
,พ.ต.ท.ทรงศักดิ์  ไชยลาภ ,พ.ต.ท.ชัชวาลย์  รัชตะประกร รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๑๓
ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคาร กก.ตชด.๑๓