เมื่อ ๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด. ๑๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.)
พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิโรจน์ สามทองบุตร รอง สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.) จิตอาสา ๙๐๔ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๕๐ นาย
และคณะครูจิตอาสาโรงเรียนถาวรวิทยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาศาสนสถาน, โรงเรียน เก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ
ฉีดล้างทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบ วัดถาวรวราราม และ โรงเรียนถาวรวิทยา ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี