เมื่อวันที่ ๓  ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กก.ตชด.๑๓ กำหนดจัดพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
โดย ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๑๓ นำคณะครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๓
จำนวน ๑๓ โรง และ ศกร.ตชด. จำนวน ๓ ศกร.ตชด. เข้ารับหนังสือพระราชทานตามลำดับ ณ ห้องประชุมพยากลาโหมราชเสนา