เมื่อวันที่  ๒๙ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ เป็นประธานการจัดงานเกษียณอายุราชการ
(ปลดเป้วางปืน) ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด คณะแม่บ้านร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓
มีข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลฯ รวม ๑๑ นาย ทำการสักการะถวายพวงมาลัย
อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำหน่วยเพื่อเป็นสิริมงคล ลอดซุ้มปืน และรับมอบประกาศเกียรติคุณฯ
ต่อจากนั้นประธานในพิธีกล่าวกตเวทิตาจิต แก่ผู้เกษียณ และร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติ