เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ และร้อย ตชด.๑๓๑ - ๑๓๓
ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖