เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ. สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมกำลังพลในสังกัด ๔๐ นาย โดยมี ร.ต.อ.ประเสริฐ จิไธสง ผบ.มว.กก.ตชด.๑๓ เป็นหัวหน้าชุดควบคุมกำลังพล เข้าร่วมพิธี อวยพร ,รับพรจากผู้บังคับบัญชา และรับมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
จาก พล.ต.วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ณ. ลานหน้า บก.พล.ร๙ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี