เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.วินัย รัตนา  สว.จอส. เป็นตัวแทน ผกก.ฯ พร้อม จนท.จอส ๕ นาย และ มว.พท. ร้อย ตชด.๑๓๑
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ที่ศาลาสามหลังบริเวณวัดอินทาราม(หนองขาว) หมู่๑ ต.หนองขาว
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พร้อมได้ทำการแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายจีระเกียติ  ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธาน