เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.กก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒
พร้อมด้วยตัวแทนครูใหญ่ รร.ตชด. ในสังกัด รับ-มอบ ต้นกล้าต้นฟ้าทะลายโจรและปุ๋ย จากบริษัทนาโนอินทรีย์จำกัด
เพื่อสนับสนุนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน ร.ร.ตชด. โดยมี นาย วารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาส่งเสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นตัวแทนมอบ ณ.ด้านหน้าอาคารทำการ กก.ตชด.๑๓