เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓