เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กก.ตชด.๑๓ จัดทำ “โครงการ กก.ตชด.๑๓ สีขาว” ทำการตรวจปัสวะ
ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการทุกนาย เพื่อเป็นการป้องกันข้าราชการตำรวจไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมี พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์  แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ เป็นประธานในพิธ