เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์  ผกก.กก.ตชด.๑๓  ,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก. ตชด.๑๓
 ,พ.ต.ท. สุทรชัย บุญถาวร ครู (สบ.๓) ทำหน้าที่ผู้นิเทศ กก.ตชด.๑๓  ,พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓(จอส.)
 ,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ ,พร้อมครูใหญ่  รร.ตชด. ในสังกัด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Meeting Zoom ) จากวังสระปทุม  ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา กก.ตชด.๑๓