เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ต.เกรียงไกร มะลิทอง สว.กก.ตชด.๑๓ (ผงป.)
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๓๔ โดยมี พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ ให้การต้อนรับ ต่อมาเวลา ๑๐.๔๐ น.
คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านพระเจดีย์สามองค์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์สำคัญในพื้นที่
และปัญหาพื้นที่ ในบริเวณชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ และได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งประเทศเมียนมาร์
พร้อมได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาเวลา ๑๑.๑๕ น. คณะฯ
ได้เดินทางตรวจสอบภูมิประเทศ บริเวณช่องทางพาณิชย์ ๒, ๓ ช่องทางพระเจดีย์สามองค์ และบริเวณวัดเจดีย์สามองค์