เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจิตอาสาพระราชทานได้ ดำเนินการจัดโครงการ " ตระเวนปลูกป่า ชายแดน "
ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายเจดีย์สามองค์) อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด. ๑๓
เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๒๐ นาย