เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม  ผบช.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ และความคืบหน้าในการค้นหา
ด.ต.นิกัน  อัศพิมพ์ ข้าราชการตำรวจของ ร้อย ตชด.๑๓๖ ที่หายตัว ณ กองร้อย ตชด.๑๓๖ โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ   ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี  รอง ผกก.ตชด.๑๓ , ร.ต.อ.กมลชัย  ผงทอง  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ นำข้าราชการตำรวจในสั้งกัดตั้งแถวแสดงการเคารพ เพื่อรับฟังโอวาท และ นโยบายในการปฏิบัติงาน และการติดตามค้นหา ฯ พร้อมกันนี้ ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การค้นหา
และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมฯ ดังนี้
๑. ตั้ง ทก.ควบคุมการปฏิบัติงานติดตามกำลังพลสูญหาย กก.ตชด.๑๓  ณ กองร้อย ตชด.๑๓๖
๒. ให้ กก.ตชด.๑๓ จัดกำลังพลชุดลาดตระเวน จำนวน ๑ ชุดพร้อมชุดสุนัขตำรวจเพื่อออกดมกลิ่นติดตาม จำนวน  ๑ ชุด โดยให้แบ่งพื้นที่ในการค้นหา
๓. จัด กพ.ชุดข่าวสืบสวนหาข่าวในสถานที่ต่าง ๆ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน  วัด สถานพยาบาล ฯ
๔. ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งเบาะแส และข้อมูลของบุคคลสูญหาย
โดยในเวลา ๑๑.๓๐ น พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม ผบช.ตชด.พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ   ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี  รอง ผกก.ตชด.๑๓ , ร.ต.อ.กมลชัย  ผงทอง  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ ได้เดินทางไปยัง ทก.การปฏิบัติการค้นหา ด.ต.นิกัน ฯ ของสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ,ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ทีมชลการญจน์ , จนท.เทศบาลตำบลวังโพ ร่วมกับชุด ลว.กก.ตชด.๑๓ ,ชุดปฏิบัติการด้านการข่าว ร้อย ตชด.๑๓๖ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติการค้นหา  และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกรณีดังกล่าว จากนั้นได้ชมการใช้โดรนบินเพื่อจับความร้อนในการค้นหา 
และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมสรรพกำลังและเครื่องมืออุปกรณ์ในการค้นหาครั้งนี