เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๑.๐๕ น.  พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์  รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ
พร้อมติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ณ ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง 
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง.ผกก ตชด.๑๓
, พ.ต.ท.ปัญจพล  คุ้มภัย  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ ประธานและ รองประธานแม่บ้าน กก.ตชด.๑๓  พร้อม กพ.รวม ๑๒ นาย ร่วมกับ
พ.ต.ท.วิรัช  วรรณพุก  ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง พร้อม คณะ ครูตชด. และ แม่บ้าน ร้อย ตชด.๑๓๖  ให้การต้อนรับ