เมื่อ  ๒๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.อ ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.,  พล.ท.สุขสรรค์  หนองบัวล่าง  มทภ.๑ / ผบ.ศปก.ทภ.๑
, พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.๙ / ผบ.กกล.สรุสีห์ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ ฉก.ทัพพระยาเสือ
เพื่อรับทราบปัญหาหาข้อขัดข้อง และตรวจภูมิประเทศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ด้านตรงข้าม อ.สวนผึ้ง,  อ.บ้านคา จว.ราชบุรี (ทางอากาศยาน)
โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี, พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓,
ร.ต.อ.บัณฑิต แจ่มจันทร์ รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๗ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในพื้นที่, หน่วยขึ้นตรง
และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.ฉก.ทัพพระยาเสือ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี