เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒
พร้อมข้าราชการตำรวจ ๕ นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเศวรมหาราช ณ พระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน