เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส./กร.)
พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา กก.ฯ ได้นิมนต์พระครูสุชาตกาญจนโกศล (พระอาจารย์มณฑล) ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานจิตอาสาพระราชทาน ณ กก.ตชด.๑๓