เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.,กร.)
นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ รวม ๑๐ นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี  
พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนจิตอาสา รวม ๔๐๐ คน
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาทาสีสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี