เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ / ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกการฝึกกองร้อยดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และตรวจสอบการฝึก ในท่าฝึกระเบียบแถวอยู่กับที่ และประกอบการเคลื่อนที่ ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, บุคคลท่าประกอบอาวุธ
, บุคคลท่าประกอบกระบี่ และยุทธวิธีตำรวจ ณ ร้อย ตชด.๑๓๗  อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี