เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์   ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ท.ประยงค์  มูลกำบิล  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเดินทางโดย ฮ. ไปตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง
เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการช่องทางเขาปลาน้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
พบ ร.ต.อ.วสันต์  หุ่นธานี  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผกก.ฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ในด้านการเฝ้าระวังการรุกล้ำอธิปไตย , การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง การเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล