เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓  พร้อม พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.หญิงชมนาด ทิพย์วงศ์ สว.กก.ตชด.๑๓ (กง.) ได้เยี่ยมบำรุงขวัญ ส.ต.อ.วรกร ตันตรัตน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๓
ที่บ้านพักทางราชการ ที่มีอาการป่วย พร้อมพูดคุยสอบถามถึงอาการป่วย  พร้อมมอบข้าวสาร และเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ