เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.)
พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอพนมทวน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
บริเวณสถานที่สักการะพระนเรศวรมหาราช ณ สถานที่สักการะพระนเรศวรมหาราช ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี