วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร
นายตำรวจนิเทศโครงการพระราชดำริ (ครู สบ.๓) นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
จ.กาญจนบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกบรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ อส. ครู นักเรียน
ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสา ๙๐๔  รวมจำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดอินทราราม ม.4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี