เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.)
พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ รวม ๘๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตัดหญ้า เก็บขยะตลอดแนวริมรั้ว ริมแนวถนนสาย ๓๒๔ กาญจนบุรี - พนมทวน รวมระยะทาง ๑.๕ ก.ม.