เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม จนท.ร้อย ตชด.๑๓๕
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ ฐานปฏิบัติการช่องทางผาสุก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โดยมี ด.ต.สมนึก ศรีมาลา รองฯ ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๑ พร้อมด้วยกำลังพลใน มว.ฯ ให้การต้อนรับ
โดย ผกก.ฯ ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล เน้นย้ำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
เพิ่มความถี่การออกลาดตะเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
เพื่อป้องกันการนำเชื้อโควิด๑๙เข้ามาระบาดในประเทศ