เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.,กร.)
นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๑๘ นาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ในโครงการ "ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒ มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค.๖๔ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
๑๓ ต.ค.๖๔ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกเสียสละให้กับข้าราชการตำรวจ ในการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการเพิ่มโลหิต
ในระบอบการบริหารจัดการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต