เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริฯ
และการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ของ รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง, รร.ตชด.วัดสุธาสินี, รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย  โดยมีคณะครูฯ ให้การต้อนรับ
ได้ประชุมรับฟังปัญหาที่ขัดข้องในการปฏิบัตงาน พร้อมมอบนโยบาย และกำชับการรักษาระเบียบวินัยและเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ครูสอนนักเรียนให้เต็มเวลา