เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.)
นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ รวม ๑๕ นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี ทหาร ตำรวจ จิตอาสา
คณะครูนักเรียน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ  รวม ๔๐๐ คน ทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ต้านภัยแล้งสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหิน - เขาสูง หมู่ที่ ๑ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน